Home Tjänster

Handledning

Jag handleder unga män i åldern 14 – 18 med missbruks eller ADHD problematik. Eftersom jag själv har diagnosen samt levt i ett missbruk och tagit mig ur det, kan jag finnas till som ett stöd i vardagen. Det kan betyda otroligt mycket att ha någon som verkligen förstår och vägleder en genom livets stora frågor. Vi träffas och kartlägger situationen, vi hittar något som driver personen att välja en bättre väg i livet och lägger fokuset där. Av min livserfarenhet så besvarar jag frågor, ger tips och fungerar som en motiverande handledare.

En vilja till förbättring är det enda som behövs. Hör av dig så bygger vi upp en personlig plan som passar just dig eller ditt barn.

Föreläsningar

Vanliga rövarhistorier om droger och missbruk har aldrig tilltalat mig. Det som jag fascineras av är känslorna och tankarna bakom och vad som egentligen driver människor till dessa handlingar. Därför handlar mina föreläsningar om att visa er missbruket bakom ridån och få er att känna det jag en gång kände.

Mina föreläsningar riktar sig till allt från barn på sjunde årskurs till personal på vårdanstalter och skolor

Efter storyn brukar jag ha ett diskussionstillfälle där man får ställa frågor och vi diskuterar kring droger och psykisk ohälsa.

Utöver min story håller jag även utbildande föreläsningar i t.ex. bemötande av missbrukare och föräldramöten.

Workshops

Eftersom droger och missbruk är ett symptom på dåligt mående tangerar mina workshoppar känslor och känslohantering. Vi arbetar tillsammans för att komma på sätt att hantera vårt inre liv, inse att det är okej att känna alla känslor och hur viktigt det är att våga be om hjälp. Vi diskuterar även fritt kring detta i ett förebyggande syfte.

Mina workshoppar med vuxna, d.v.s. föräldrar, lärare eller vårdpersonal, handlar om hur vi bäst skall bemöta och handskas med psykisk ohälsa och missbruk hos unga. Detta kan vara bra för alla som arbetar med ungdomar, för att öka förståelsen för deras eventuella problem i ett tidigt skede, förhindra att ett missbruk uppstår eller om det uppstått kunna stoppa det.

Är ni intresserade av min tjänster?

Ta Kontakt